Stropní systémy TRAS

Stropní systémy TRAS - Zakázková výroba

Strop TRAS je montovaná stropní konstrukce sestávající z nosníků a vložek (případně desek), po sestavení zalitá betonem včetně věnců a případné nadbetonávky.

Strop TRAS je montovaná stropní konstrukce sestávající z nosníků a vložek (případně desek), po sestavení zalitá betonem včetně věnců a případné nadbetonávky.

Strop je vhodný především pro bytové stavby. Jednotlivé prvky tohoto systému jsou lehké, a při manipulaci a montáži nevyžadují žádné mechanismy. Systém dokáže řešit jakýkoli tvar půdorysu. Při své nízké plošné hmotnosti zaručuje vysokou únosnost a tuhost.

V porovnání se srovnatelnými stropními konstrukcemi patří mezi nejlevnější.

Stropní systém TRAS lze snadno doplnit balkónovými panely s přerušeným tepelným mostem.

Stropní konstrukce TRAS má nízký tepelný odpor, a proto se dá použít pro tepelně chráněné části staveb pouze s přídavnou tepelnou izolací.

 

Výztuž stropních nosníků je provedena jako ocelová prostorová výztuž – jakost BSt 500M, BSt 500G, průměr 6–14 mm pro železobetonové konstrukce.

Betonový dolní pás je proveden z kvalitního betonu třídy B 20.
Stropní vložky TRAS mají jednotnou konstrukci bez ohledu na rozpětí a únosnost stropní konstrukce. Dutiny stropních vložek je možno využít pro uložení různých rozvodů. Na každé paletě je 8 ks vložek s plným čelem, které se využijí při betonáži věnců, prostupů a ztužujících žeber a skrytých průvlaků ( zamezují vniku betonu do vložek).

Stropní desky TRAS jsou při montáži nepochůzné a slouží jako ztracené bednění ve stropech TRAS pro vytvoření např. ztužujícího žebra bez klasického bednění.

Pro zabetonování stropní konstrukce se použije beton třídy B 25.

Schéma stropního systému TRAS

Certifikace stropního systému TRAS

Stropní konstrukce TRAS má nízký tepelný odpor, a proto se dá použít pro tepelně chráněné části staveb pouze s přídavnou tepelnou izolací.

Systém montovaných stropních konstrukcí TRAS je certifikován autorizovanou osobou Qualiform, a. s., pro železobetonové stropní nosníky a betonové stropní vložky.

Obecný postup při montáži stropní konstrukce TRAS

Správnou funkci konstrukce vám zaručí pouze kvalitní projekt. Svěřte proto navržení stropní konstrukce odborníkovi.

Neurčí-li projekt jinak, postupujte při montáži stropní konstrukce takto:

1. Nosníky se osazují na vyrovnaný povrch zdiva v osové vzdálenosti 640 mm, doporučené uložení na zdi min. 150 mm. Součástí stropní konstrukce jsou i ztužující věnce stavby.

2. Nosníky je nutné podepřít při montáži provizorními podpěrami ve vzdálenosti max. 200 cm. Nosníky jsou zavětrovány, podloženy roznášecí fošnou a podklínovány.

3. Na osazené nosníky se kladou nasucho stropní vložky (desky). První řada vložek s čelem se uloží mezi všechny nosníky při obou zdech, aby byla vymezená rozteč a zajištěná stabilita nosníků proti pootočení. Krajní řady vložek se uloží min. 20 mm na zdivo. Následně se uloží všechny vložky vždy kolmo na nosníky od jedné strany. Osazení vložek v jednom poli najednou je nepřípustné!

4. Stropní desky TRAS jsou při montáži NEPOCHŮZNÉ a mají být podepřené. Slouží jako ztracené bednění ve stropech TRAS.

5. Před betonáží navlhčíme smontovanou konstrukci vodou.

6. Stropní konstrukci je nutno zabetonovat v jednom pracovním cyklu v celé ploše stropu včetně věnců a betonové desky – pokud je navržena. Betonová deska je předepsaná od délky nosníku 5800 mm. Oddělení betonáže desky je nepřípustné! Beton se musí rozlévat plynule do nosníků, nesmí se vytvořit hromada betonové směsi na jednom místě, čerpaný beton nesmí padat z výšky.

Potřebujete ocelovou konstrukci?

Najdete nás v Třebíči a v Brně.


Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat — jsme vám k dispozici.

Přesunout se na začátek